HY-F-E硅胶迷宫双层杯
点击:1385次,时间:2013-02-26 09:56:59


 
编号:hy-f-e             名称:硅胶迷宫双层杯
材质:PP+PS+硅胶         装箱量:96
包装: PVC                  尺寸7.2*8.1*14CM                                                                                                         
起订量:5000                                           


产品描述:最新推出硅胶迷宫双层保温杯,新一代的迷宫杯,保留新颖的迷宫理念,改用硅胶迷宫,迷宫难度升级,快乐升级,更具有挑战性,娱乐性。工作之余便可娱乐。极其适用于上班族、学生族。既实用又可娱乐,相当于一个生活减压器,少一分压力多一分快乐。
 

友情链接: